Запитване за оферта
писмен превод
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
Има ли нужда от легализация?

Благорим Ви за запитването, ще се свържем с Вас при първа възможност!

Клас А – бланкови документи: свидетелство за съдимост, бланкови общински документи: удостоверение за раждане/ за сключен брак/ наследници/идентичност на имена /постоянен адрес /родствени връзки /семейно положение, препис от акт за смърт; уверение от университет, лични карти, паспорти, свидетелство за управление на МПС и други бланкови документи,

Клас B – документи от общ характер: образователни документи: академична справка, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за завършен клас/ образователна степен/ професионална квалификация ;  ГДД, ГФО, Счетоводни – баланси, отчети и пр.; сертификати за съответствие, общи указания за употреба, пълномощни за МПС, декларация от родител, спесимен, CV, декларация пред нотариус, договор за МПС, кръщелно свидетелство, медицинско свидетелство, служебна бележка, служебна бележка за доход, удостоверение от КАТ и полиция/ НАП/ / църковен брак/ банка/ НОИ, сертификати, препоръки, фактури, ЧМР, фиш за заплата;                    

Клас С - специализирани документи: пълномощни; удостоверения от Агенцията по вписванията; специализирани указания за употреба и договори за покупко-продажба на имоти/ акции/ трудови правоотношения/ наем/ управление/ дружествен/, приложения към договори, споразумения, фирмени/технически оферти, нотариални актове, съдебни решения, нотариални актове; протоколи от полиция, фирмени презентации, документи за ипотека, ревизионни актове, наказателна преписка, дипломна работа, атестат, превод на сайтове, одиторски доклад, оценителски доклад, стратегии, фирмен профил, каталози, фирмени процедури и правила; декларации за съответствие; условия за тръжни процедури; тръжни процедури; наказателни преписки; анекси към договори; дружествени устави; протоколи за охранителна дейност; молба до съд, писмо до съд; свидетелства за регистрация на дружества и/или продукти, както и други специализирани документи в областите банкиране, финанси и икономика, техника, енергетика, застраховане, информационни технологии и софтуерни системи, право, биология и екология, физика и химия, други науки, петролна промишленост, телекомуникации, строителство и архитектура, селско стопанство, технически спецификации по тръжни процедури;

ЕЗИКОВИ ГРУПИ

  1. английски, немски, френски, руски

  2. испански, италиански

  3. гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, полски, португалски, македонски

  4. унгарски, украински, словашки, холандски, словенски

  5. шведски, норвежки, датски, финландски, арабски, албански, иврит, японски, корейски, персийски, китайски (мандарин), латвийски, естонски, литовски, виетнамски, азербайджански, казахски

срокове (transparent).png
 

ВАЖНО!

Посочените срокове се отнасят САМО за срока за извършване на преводаческата услуга.

При необходимост от предконсулска заверка и/или легализация на документа, срокът се увеличава с този на съответните държавни институции, които могат да варират от няколко часа до 10 дни. Моля, пишете ни, за да Ви дадем конкретна информация за сроковете касаещи Вашите документи!