Редакция на готов превод

Untitled design1.png

Често при нас достигат запитвания за редакция на превод. Най-честите причини клиентите ни да желаят тази услуга са следните:

  • Клиент желае нотариална заверка на документ, който вече е преведен. Преводачът, поставяйки подписа си носи лична отговорност за истинността му. Проверката от него е задължителна и по същество представлява редакция, независимо дали е направил корекции или не - съответно се заплаща като такава.

  • При стилистична редакция на художествени, рекламни текстове, уеб сайтове и други. Необходима е, за да може да се постигне пълно съответствие с начина на изразяване, културните особености и стил в зависимост от целевата аудитория.

 

В случай, че БИ ФАКТОР е извършил превод на Ваш документ и се нуждаете от нов екземпляр с подпис и печат, то ние няма да Ви таксуваме за редакция. Цената, която Вие дължите е единствено такса - обработка, но ако се налага да бъдат направени дори малки корекции и/или новоиздаденият документ трябва да бъде прикрепен към нов оригинал, то задължително новият оригинал преминава пълна проверка за изменения и несъответствия и по същество тази услуга е и се таксува като редакция.  

NB: При поръчка за превод на еднотипни документи, при които разликите в съдържанието са не повече от 10% само първият документ се таксува като превод, а останалите се таксуват според тарифата за редакция.