Отговори на често 

       задавани въпроси

01. Как се определя цената за превод/редакция?

Цената се определя на база брой символи на страница. Приетият стандарт е 1800 зн./стр. преведен/редактиран текст. В зависимост от вида, сложността, обема и срока, за който желаете да се извърши превода или редакцията му, ние ще Ви дадем офертна цена. 

02. Какви са сроковете за превод/редакция?

Делим поръчките си на 3 вида в съответствие на срока им за изпълнение:

обикновена поръчка - извършва се за 3 работни дни

бърза поръчка - извършва се за 24 часа

експресна поръчка - извършва се за 4-8 часа*

*Посочените срокове важат за поръчки до 5/10 страници за превод в зависимост от избраният срок. Сроковете за редакция на документи се съкращават на половина.

Ако възложеният обем надвишава посоченият, сроковете се увеличават пропорционално. 

Информация за сроковете ни можете да намерите тук

03. Как да определя какъв вид устен превод ми е необходим?

Консекутивният превод е най-често разпространеният в практиката ни превод. Той се използва при придружаване на клиентите ни на нотариални сделки, в банки, институции, бизнес срещи и т.н. Предпочитан е, тъй като за него се изисква присъствието на един преводач, който превежда между страните с изчакване.

Симулантният превод се използва за успореден превод на момента на говорене. Той е по-скъп и труден, тъй като се изисква огромна концентрация от страна на преводача, който превежда в реално време. За такъв тип ангажимент с продължителност над 1 час, задължително е ангажирането на двама преводачи, които да се сменят, за да осигурят необховимото качество. Такива ангажименти се правят, когато се провеждат срещи между хора от различни страни, говорещи различни езици, във връзка с организирани официални мероприятия с широка публика – конференции, семинари, симпозиуми, публични изказвания и интервюта и при други форуми с подобен характер.

04. Как се заплащат услугите за превод? 

При запитване от Ваша страна, ние изготвяме оферта за Вас, която може да бъде единствено ориентировъчна. Причина за това е, че поради спецификата на различните езици, почти никога обема на оригинала не съответства на преведения текст. Нашата практика е да се предплаща 60% от офертираната (прогнозна) цена за превод, което се счита и за възлагане на самата поръчка.  

05. Как мога да платя? 

Към момента приемаме плащания по банков път и в брой. Не разполагаме с POS терминал за разплащания с карта.  

06. Какво означава заклет преводач? 

Заклет преводач е регистрирал се и одобрен от МВнР преводач на официални документи за и от чужбина.