Image by Helloquence

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ:

 

1. Цената за превод (редакция) се определя при стандарт от 1800 знака (с интервалите) за 1 страница преведен (а не предаден за превод) текст.

При поръчка за превод на текст с общ обем под 1 страница, преводът се таксува като 1 страница.   
2. За текстове с висока степен на сложност или други специфични особености, цената се съгласува предварително с клиента.
3. Видът на поръчката се определя в зависимост от броя на страниците за превод, съдържанието на текста и зададения срок за изпълнение

Агенцията си запазва правото да откаже поемане на поръчки за превод/легализация от/на определени чужди езици, в случаи на обективна невъзможност за изпълнението им или по други причини.

ВИДОВЕ ПОРЪЧКИ

 

Според срока си за изпълнение, поръчките за извършване на писмени преводи се делят на обикновена, бърза, експресна и супер експрес.

Срокът и вида на поръчката зависи също така и от нейния обем и сложност. 

Поръчки за превод до 10 страници с текст от класове А и В се определят по схемата:

Срок до 3 р. дни - обикновена

Срок 24 часа - бърза

Срок до 4-8 часа - експрес

Нашите срокове за поръчки за превод над 10 /редакция над 20/ страници, можете да намерите тук

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ И СТАНДАРТНИ ПРЕВОДИ


Специализирани преводи: поради естеството си, специализираните преводи изискват познаване на специална терминологията в съответната област на дейност, компетентно тълкуване и коректен превод, налагащ използването на специфична терминология и стил.

Специалисти от екипа на "Би Фактор" консултират всеки специализиран превод, за да бъде той професионално реализиран.

Стандартни преводи: текстовете, за които не са налице горепосочените характеристики, квалифицираме като "стандартни". Такива са например обичайната работна или лична кореспонденция, новини, статии, разработки, широко разпространените типови документи като например документи за самоличност, удостоверения за раждане, за брак, за смърт, удостоверения за наследници, художествена литература и т.н.

Добър ориентир за квалифицирането на превода е съобразяване качеството на автора на документа - дали човек без специални познания би могъл да създаде подобен текст, или напротив - необходим е експертен поглед и познания.

 

 

Businessman

 

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

   

Юридическа литература:  

текстове от всички правни отрасли с основни направления:      


- гражданскоправни науки
- административноправни науки
- наказателноправни науки
 

Консултанти и редактори: дипломирани юристи

 

Бизнес-икономическа литература:  

текстове от  областта на счетоводството, икономиката, финансите и банковото дело

 

Консултанти и редактори: счетоводители, икономисти, финансисти

 

Техническа литература:  

текстове от областта на електрониката, компютърните системи и технологии, телекомуникации, машиностроене, автоматика и др.


Консултанти и редактори:  инженери с техническо образование

Строителство, архитектура и градоустройство:

текстове в областта на архитектурата, промишлено и гражданско строителство, пътно строителство, геодезия, градоустройство, хидротехнически науки – хидроенергийно и хидромилиоративно строителство, водоснабдяване и канализация


Консултанти и редактори:  архитекти, строителни инженери

ОФИЦИАЛНИ И ЧАСТНИ ПРЕВОДИ

Официален” е преводът на документ, който подлежи на заверка и легализация, за да бъде използван за официални цели в България или чужбина.

Като „частен превод” означаваме писмения превод  на частни документи и книжа, които не попадат в категорията официални преводи. Обикновено това е търговски или административен документооборот, кореспонденция, статии, превод на чуждестранна литература и т.н. Това е най-широката категория преводи, включваща най-разнообразни по вид и характер писмени текстове, предоставени ни от клиента.