ВАЖНО!

Посочените срокове се отнасят САМО за срока за извършване на преводаческата услуга.

При необходимост от предконсулска заверка и/или легализация на документа, срокът се увеличава с този на съответните държавни институции, които могат да варират от няколко часа до 10 дни. Моля, пишете ни, за да Ви дадем конкретна информация за сроковете касаещи Вашите документи!